MENU

เว็บไซต์สื่อกลางของคนชอบ “เรื่องเล่าผี” เรารวบรวมเรื่องเล่าผีจากคนที่พบเจอมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกัน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่เร้นลับที่ไม่มีคนกล้าเข้าไป บุคคลสูญหายที่เป็นปริศนา ผู้คนที่โดนมนต์ดำคุณไสย ซึ่งทุกเรื่องผ่านการตรวจสอบโดยทีมงานของเว็บที่ออกพิสูจน์เรื่องสุดหลอนมากกว่า 50 สถานที่ และพบเจอมานับครั้งไม่ถ้วน ซึ่งถ่ายทอดผ่านตัวอักษรให้ทุกคนที่อ่านได้ขนหัวลุก

สถานที่เฮี้ยน

สถานที่เฮี้ยน