ผี คือ วิญญาณที่ไร้ร่างกายจากคนที่ตายแล้ว โดนเปลี่ยนเป็นรูปแบบของพลังงานวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์ โดยเหตุผลหลักที่ยังวนเวียนไปเกิดไม่ได้นั้น สาเหตุมาจากกรรมที่ทำไว้ตอนมีชีวิตอยู่ นั้นเป็นเหตุผลที่จะตามหลอกหลอนมุนษย์ได้พบเจอกันอยู่เรื่อยไป

ประวัติผีทั่วโลก

ประวัติผีทั่วโลก